Velhle Thiamte

July 21, 2016 Van Biak Fa 1

Kan hmuh ka le Kan ton ka cun Ruah lo ka ruat, Runkhat te ah leng ti ding in Biaza kan phai, Tuakpar hnu tiang Dawt le rem in, leng ti ding ah Chanchung chankhat, [Rel Chap]

Senri Mangṭha

May 31, 2016 Van Biak Fa 0

Senri Mangṭha Senri ka mit ah na tling soi awk kan hngal lo Na tungtai a ṭha Na taikawi ai dawh Na hmaithlak ai rem Kokek hrin ah nai dawh bik Pa sarmi lengnu ah [Rel Chap]

Zun Hraam Hlah

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Khi bang kan ttian Zing ciciai in Kei lawngin Ceucin, Thlapa, Arfi Van zawn ah   Mihrut bangin mu Khuaza ruat in ee Hnar ruangruh ttam Lungkuai in ee Nudawt fahniang Lo khi bang Zuunkhung [Rel Chap]

Zei Ti Tha

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Leilung hmunh chung Daw caamcin ding Biaza tiam laang   Kut zaneem tlai in Zalam leng tti tawn Ralawm hmai panh in   Thlataangpa vang tang Khuamawt fingreicah tiang Cimlo vawrhtti zaihla sung   Khuacaan [Rel Chap]

Lungrawn Khuakhat

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Tlonlen tti lio Ka rei kiang pawng Na um caan tawi Lungthlitum bia Phuan ngam lo fah   Khuachin tluangdang Na liam hnu cun Ngaih biazai tiang Phan cang mu kei   Kan cung zingnu [Rel Chap]

Iang Santlai Lo

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Iang cuang khun Len hawi lakah Ho nih iang lo Lung nolh chan tiang Vaal kip leeng kip In phai hna seh Nang dawhnak iang Co ve lo cun Na iang hna cu kei vaalpa [Rel Chap]

Ka Dawt Aw

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Aa thleng liomi Nunnak lam thluanah Na lung tthul hlah mu Hmailei ah kih-lum Aa khat in Nang he kutsih Leng tti dingah A fekmi duhdawtnak hna he Ka dir zungzal ko lai ee T.Van Biak [Rel Chap]

Phu Lo Par Tha

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Par dawhte aw Theithiam ai law Kaan dawtnak hi Kei nak hmanh in Na ka dawt deuh Ving hnga mu   Par dawhte cu Par ser hmanhseh Ser rua lo mu Kei ca thengte Pa [Rel Chap]

Lungcaan Par

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Holh lo tein Dai zilziar in Tlaihchannak cu Lungah i thuh Dawt in tuar laang kan duh peng ko lai ee Par dawhte aw T.Van Biak Fa

Kan Hlam

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Lungrawn khua Fingkip tlangkip Cuanin, rak tiam Dawtnak biaza Khoi hen an si Tlanghra dan in Khel tampi leh hnu Thlapa zoh zong Kaa nawl cawk tilo   Lungthin khat in Zalam phei hrawn Len [Rel Chap]

Nang Lawng

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Zingnu Kut zung Van raang toi Van lei hoih Par phun tling Par ser hmanhseh Par phu-za Ka tum lo Par dawh ser law Par ttha cung cuang Hi leipi hmunh chung Uia ser loin [Rel Chap]

Dawtnak Fingrei

February 14, 2016 Van Biak Fa 0

Dawtnak Fingrei Leilung hmunh chung Daw caamcin ding Biaza tiam lang Thlataangpa vang tang Khuamawt fingreicah tiang Cimlo vawrhṭi zaihlasung Sungkhun na dawtnak aan Fiakfai fano aan hluan Lungkil caam ding aan Ianghlei dawtnak La [Rel Chap]

error: Faiceu News COPY kan sianglo, SHARE lawng ngah!!